ODPOVĚDNOST

 

V našich kancelářích sjednáváme:

 

Generali pojišťovna a.s. svou nabídkou pokrývá pojištění škod nebo jiných nemajetkových újem, které můžete způsobit nechtěným zásahem do majetku nebo zdraví či ohrožením života někoho dalšího. V takových případech máte povinnost k náhradě škody nebo jiné újmy, kterou způsobíte. Chránit se můžete prostřednictvím některého z produktů pojištění  odpovědnosti.