Život +30%

 

Využijte naši akční nabídku aktuálně s navýšenými pojistnými částkami u některých rizik o 30%. Nabídka navýšení se nevztahuje na pojištění vyplácené formou denních dávek, denního odškodného a pojištění zproštění od placení.

Každý druhý Čech nemá životní pojistku, což je stále výrazně vyšší podíl než v západních zemích. Na štěstí spoléhají především ti, kteří jsou případnými nehodami, nemocemi a úrazy ohroženi nejvíce, nejvíce nepojištěných je mezi těmi, kteří by v případě negativní životní události byli po finanční stránce kvůli výpadku pravidelných příjmů nejvíce postižena.

Češi při uzavření nové smlouvy velice často naprosto zbytečně ruší starou a nekombinují více pojistek podle toho, jak kryjí jednotlivá rizika.Mezi Čechy panuje stále zvyk pojišťovat více majetek než vlastní život. Produkty životního pojištění přitom procházejí neustálým vývojem a obzvlášť v posledních letech jsou velice flexibilní.