Legislativní změny po 1.1. 2015 v pojištění motorových vozidel (Zákon 168/1999 Sb.)

Asi největší změnou je zrušení tzv. příspěvku nepojištěných, tedy platby, kterou Česká kancelář pojistitelů (ČKP) vymáhala od majitele vozidla, který neměl sjednáno povinné ručení. Příspěvek se platil od roku 2009, jeho výše se pohybovala v rozmezí od 20 do 300 korun za každý den podle kategorie vozidla a sloužil k úhradě škod způsobených nepojištěnými vozidly.

Pokud řidič nepojištěného vozidla působil nehodu, ČKP škodu uhradila, ale pak ji v plné výši vymáhala po viníkovi. Z viníků se podařilo vymoci zhruba 30% nákladů. Z Garančního fondu ČKP bylo od roku 2009 vyplaceno poškozeným cca 2,2, miliardy korun.

Na základě zavedení příspěvku v r. 2009 výrazně klesl počet nepojištěných vozidel, nicméně na silnici se jich podle dat ČKP stále pohybuje přibližně 120 tisíc.

Garanční fond bude i nadále fungovat, přispívají do něj členské pojišťovny ČKP,  přijde však o příspěvky za nepojištěná vozidla. Z tohoto důvodu se dá zhruba od r.2016  očekávat navýšení tohoto příspěvku.

Nepojištěné vozidlo může být zjištěno při nehodě nebo při kontrole policií ČR.

V souvislosti s novelou zákona došlo i k dalším změnám týkajících se majitelů vozidel:

  1. zrušení tzv. „polopřevodů“ vozidel : pokud je v Centrálním registru vozidel vozidlo pouze odhlášeno a nový provozovatel ho dosud  nepřihlásil, musí  tak učinit nejpozdějii do 30.června 2015. Pokud tak neučiní, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit,
  2. změna vlastníka nebo provozovatele proběhne současně na úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího,
  3. registrační značka přidělená vozidlu bude zůstávat na vozidle i v případě, že vozidlo bude dále registrováno v jiném kraji,
  4. zvyšuje se poplatek za vyřazení vozidla na 200,- Kč ( bylo 100, -Kč),
  5. termín dočasné vyřazení vozidla je nahrazeno novým termínem vyřazení silničního vozidla z provozu, termín trvalé vyřazení je nahrazen termínem zánik silničního vozidla,
  6. při ukončení povinného ručení v souvislosti se změnou majitele vozidla si nový majitel musí sjednat do 14 dnů nové povinné ručení, jinak bude vozidlo vyřazeno z provozu. Další možností je odevzdat malý technický průkaz, registrační značky a předložit velký technický průkaz k vyznačení záznamu, současně musí majitel vozidla oznámit, kde je vozidlo umístěno. Za nesplnění těchto povinností hrozí pokuta až 50 tisíc korun.