MAJETEK

 

V našich kancelářích sjednáváme:

 

Poradíme vám, jak svůj majetek správně pojistit

Čím začít

Správně zvolené pojistné částky a správně zvolená rizika jsou dvě hlavní oblasti v pojištění majetku.

Rozdíly

Nejčastější chyba je zaměňování pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti (bydlení).  Jedná se o dva různé druhy pojištění. Pojištění nemovitosti chrání samotnou stavbu a pojištění domácnosti zabezpečuje vybavení bytu nebo domu.

Co je to podpojištění

Majetek je podpojištěný tehdy, když pojistná částka uvedená v pojistné smlouvě je nižší než skutečná hodnota věcí v domácnosti , resp. hodnota nemovitosti. Vystavujete se riziku, že v případě pojistné události dostanete méně peněz, než je celková škoda, tedy než jste očekávali.

Asistenční služby

Součástí pojištění majetku je doplňkové  pojištění asistenčních služeb v rozsahu :

  • pomoc odborníka ve stavu nouze
  • zajištění odborníka pro opravy a údržbu
  • zajištění náhradního ubytování
  • informační služby