OSOBY

 

V našich kancelářích sjednáváme:

 

Pojištění osob

V naší agentuře klademe velký důraz na individuální přístup.

V pojištění osob stejně tak jako i v jiném pojištění je důležité určit pojistné částky, což je věcí zcela individuální a ke správnému určení Vám pomůžeme.

Ptejte se nás tak dlouho, dokud Vám nebude vše zcela jasné. Ptejte se nás při sjednání, ale ptejte se i kdykoli v průběhu trvání pojištění. Pojistné částky musí kompenzovat Vaši případnou ztrátu. Stejně pečlivě jako výši pojistných částek je nutno zvážit i jednotlivá rizika, která v pojištění chcete mít zahrnuta. Pokud se v průběhu trvání změní Vaše finanční situace a výše pojistného neodpovídá Vašim příjmům, i tehdy se ptejte, situaci společně probereme a navrhneme pro Vás optimální úpravu. Pokud je smlouva na počátku nastavena dobře, není ji třeba při změně Vaší životní situace hned rušit, protože vždy je to pro Vás nevýhodné.

Pojistné částky si volí klient, každý z nás má jiné potřeby, jiné požadavky, je v jiné životní situaci. My jsme od toho, abychom Vám pomohli se v nabídce orientovat a nastavili pojistku podle Vašich potřeb

V průběhu pojištění lze na pojistce libovolně přidávat či ubírat pojištěné osoby a stejně tak měnit pojistné částky. Při navyšování pojistné částky nebo zahrnutí nového rizika je nutno vyplnit vždy nový zdravotní dotazník.

Výsledné pojistné je dáno jednak výší jednotlivých pojistných částek, ale rovněž i vstupním věkem pojištěného, zaměstnáním a sportovní aktivitou pojištěného. Některé sporty jsou nepojistitelné, stejně tak i některá povolání.

Součástí sjednání pojištění je vyplnění zdravotního dotazníku, od určité výše pojistných částek vyžadujeme lékařskou prohlídku u našeho smluvního lékaře či doložení výše platu.

Součástí pojištění je rodinná asistence, kdy každá pojištěná osoba má automaticky sjednáno pojištění rodinné a medicínsko-právní asistence (lékař a právník na telefonu). Lékař po telefonu s klientem, vysvětlí lékařské pojmy, vysvětlí laboratorní výsledky, podá informace o lécích a jejich účincích. Právní konzultace se týká výkladu práv pacienta. Asistenční služba zajistí rovněž v případě hospitalizace pojištěného či jeho imobility nezbytnou péči v souvislosti s doprovodem dítěte do školy.


Vstupní věk se určuje jako rozdíl mezi rokem počátku pojištění a rokem narození pojištěného.

Obmyšlená osoba je osoba, které je v případě smrti pojištěného vyplacena pojistná částka.