Životní pojištění a změna zákona

Od 1. 1. 2015 vstoupila v platnost novela zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.).

Změna se týká pojistek, které umožňují částečné výběry.

Součástí novely je mimo jiné i změna v daňové uznatelnosti životního pojištění. Máte řadu možností, co udělat se stávajícím životním pojištěním, rozhodně není nutné ani výhodné stávající smlouvy rušit.

Životní pojištění umožňující daňový odečet musí splnit několik podmínek současně:

  1. pojištěný musí být současně pojistníkem, tedy tím, kdo je na smlouvě napsaný jako plátce pojištění i tím, koho se týkají pojistná rizika,
  2. konec pojištění musí být nejdříve ve věku 60 let pojistníka,
  3. pojistka musí trvat alespoň 60 měsíců,
  4. v případě kapitálového pojištění musí být pojistná částka minimálně ve výši 70.000,- Kč při pojistné době 15 let a více, nebo alespoň 40.000 Kč při pojistné době do 15 let).

Od 1.ledna 2015 přibude další podmínka:

5. z pojištění, které budete chtít využívat na daňový odpočet, nebude možné provádět mimořádné výběry.

Pokud již máte doma od pojišťovny dopis informující Vás o této změně,
věnujte prosím pozornost informacím, které Vám v souvislosti se změnou daňové uznatelnosti pojišťovna posílá. Další kroky čiňte, až když si budete jistí, co pro Vás přesně znamenají.

Pokud byste si chtěli na pojištění zachovat možnost částečných odkupů a nevyužívat do budoucna daňový odpočet, je nutno se obrátit na náš klientský servis, a to telefonicky na 466 677 899 nebo e-mailem na servis@generali.cz. Do předmětu napište prosím DANĚ.

Současně zvažte, zda nepožádáte o mimořádný odkup ještě letos před změnou zákona, pokud to Vaše pojistka umožňuje.

Vzhledem k předpokládanému velkému zájmu o mimořádné odkupy, požádejte prosím co nejdříve, nejpozději do 25. 11. 2014.

Na žádosti musí být úředně ověřený podpis.

Pokud se zastavíte u nás v kanceláři, žádost s Vámi sepíšeme a rovněž tak ověříme Váš podpis. S sebou si prosím vezměte OP a číslo účtu, kam Vám pojišťovna peníze zašle.

Volejte, na Vaše dotazy odpovím buď já, nebo některý z mých kolegů.