Jaké jsou hlavní změny v penzijním připojištění?….

Smlouvu doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem lze uzavřít i pro nezletilou osobu.

Smlouvu za nezletilou osobu uzavírá buď zákonný zástupce, nebo kdokoli jiný zletilý na základě plné moci,

  • v 18 letech dítěte a současně při splnění podmínky alespoň 120 zaplacených příspěvků lze vybrat  1/3 naspořených prostředků ( v tomto případě však budou vyplaceny jen příspěvky vlastní, nikoli příspěvky státní),
  • pro úpravy dětských smluv není třeba opatrovnický soud,
  • nejnižší možný státní příspěvek zůstává 90,- Kč při úložce 300,- Kč/měsíc,
  • nejvyšší možný státní příspěvek zůstává na 230,- Kč při úložce 1000,- Kč/měsíc,
  • možnost daňového odpočtu ze zaplacených příspěvků zůstává pro rok 2016 stejná jako v roce 2015, možnost vyššího odpočtu při   měsíčním vkladu 3.000,- Kč bude platit až pro rok 2017