Změny v pojištění

Jaké jsou hlavní změny v penzijním připojištění?….

Smlouvu doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem lze uzavřít i pro nezletilou osobu.

Smlouvu za nezletilou osobu uzavírá buď zákonný zástupce, nebo kdokoli jiný zletilý na základě plné moci,

  • v 18 letech dítěte a současně při splnění podmínky alespoň 120 zaplacených příspěvků lze vybrat  1/3 naspořených prostředků ( v tomto případě však budou vyplaceny jen příspěvky vlastní, nikoli příspěvky státní),
  • pro úpravy dětských smluv není třeba opatrovnický soud,
  • nejnižší možný státní příspěvek zůstává 90,- Kč při úložce 300,- Kč/měsíc,
  • nejvyšší možný státní příspěvek zůstává na 230,- Kč při úložce 1000,- Kč/měsíc,
  • možnost daňového odpočtu ze zaplacených příspěvků zůstává pro rok 2016 stejná jako v roce 2015, možnost vyššího odpočtu při   měsíčním vkladu 3.000,- Kč bude platit až pro rok 2017

Legislativní změny po 1.1. 2015 v pojištění motorových vozidel (Zákon 168/1999 Sb.)

Asi největší změnou je zrušení tzv. příspěvku nepojištěných, tedy platby, kterou Česká kancelář pojistitelů (ČKP) vymáhala od majitele vozidla, který neměl sjednáno povinné ručení. Příspěvek se platil od roku 2009, jeho výše se pohybovala v rozmezí od 20 do 300 korun za každý den podle kategorie vozidla a sloužil k úhradě škod způsobených nepojištěnými vozidly.

Životní pojištění a změna zákona

Od 1. 1. 2015 vstoupila v platnost novela zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.).

Změna se týká pojistek, které umožňují částečné výběry.

Součástí novely je mimo jiné i změna v daňové uznatelnosti životního pojištění. Máte řadu možností, co udělat se stávajícím životním pojištěním, rozhodně není nutné ani výhodné stávající smlouvy rušit.