Novinky v pojištění

Důchod a investice

Státní důchod pro současné pracující zajistí jen minimální životní standard. Pokles příjmů v důchodu je třeba něčím řešit a je jen na našich klientech, aby si vybrali ten, který jim vyhovuje nejvíce.

Doplňkové penzijní spoření by určitě mělo být jednou z prvních možností, o které by měli klienti uvažovat, další možností jsou přímé investice.

Spolu s Vámi najdeme investiční řešení pro každého z Vás.

Současný penzijní systém je zde pouze s malými změnami v podstatě již od roku 1994, kdy proběhla zatím poslední největší změna, která přetrvala dodnes, a to je zavedení penzijního připojištění (2. pilíř jak rychle byl zaveden, tak rychle zase odešel). Takže od roku 1994 stojí naše důchody v podstatě na 2 pilířích.

Pilíře

Tím prvním jsou klasické státní důchody, na které přispívá každý formou sociálního pojištění. Tento systém je průběžně financovaný, což znamená, že peníze, které se vybírají od poplatníků, jsou ihned vyplácené lidem, kteří aktuálně důchody pobírají – není zde žádná rezerva pro jejich výplaty v budoucnu.

Druhým pilířem bylo dříve penzijní připojištění se státním příspěvkem, které se nyní změnilo na transformované fondy a nově místo tohoto produktu vzniklo doplňkové penzijní spoření, kde již sice není garance vložených prostředků, ale klient si může vybrat strategii, které mu nejlépe vyhovuje, a díky tomu získat na dlouhém horizontu i vyšší výnos. Stát tuto formu spoření na důchod navíc bonifikuje státními příspěvky a zákonem i omezuje náklady na správu jednotlivých fondů.

Následující tabulky vycházející z údajů ČSÚ a ČSSZ ukazují, jak se zvyšuje se délka dožití a jak se neustále zvyšují výdaje na důchody.

A přitom se rodí stále méně dětí.

Rok Průměrná délka pobírání starobního důchodu
2002 20,7 let
2004 21,3 let
2006 21,7 let
2008 22,3 let
2010 22,8 let
2012 23,3 let
2014 23,6 let

Lidé pobírají důchody po delší dobu než dřív a současně stoupá počet starobních důchodců. Od roku 2006 do roku 2015 stoupl jejich počet cca o 370 000 (nárůst o 18,4 %).

Rok Roční výdaje na důchody
2002 210 mld. Kč
2004 227 mld. Kč
2006 261 mld. Kč
2008 306 mld. Kč
2010 340 mld. Kč
2012 368 mld. Kč
2014 376 mld. Kč

Důchodový systém se tedy logicky musí dostávat do stále větších deficitů (jen od roku 2010 do roku 2014 se zvýšil každoroční deficit účtu důchodového pojištění o 47% na 43,4 mld. Kč).

Jaké jsou hlavní změny v penzijním připojištění?….

Smlouvu doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem lze uzavřít i pro nezletilou osobu.

Smlouvu za nezletilou osobu uzavírá buď zákonný zástupce, nebo kdokoli jiný zletilý na základě plné moci,

  • v 18 letech dítěte a současně při splnění podmínky alespoň 120 zaplacených příspěvků lze vybrat  1/3 naspořených prostředků ( v tomto případě však budou vyplaceny jen příspěvky vlastní, nikoli příspěvky státní),
  • pro úpravy dětských smluv není třeba opatrovnický soud,
  • nejnižší možný státní příspěvek zůstává 90,- Kč při úložce 300,- Kč/měsíc,
  • nejvyšší možný státní příspěvek zůstává na 230,- Kč při úložce 1000,- Kč/měsíc,
  • možnost daňového odpočtu ze zaplacených příspěvků zůstává pro rok 2016 stejná jako v roce 2015, možnost vyššího odpočtu při   měsíčním vkladu 3.000,- Kč bude platit až pro rok 2017

Platby QR kódem

www

Od 21. 9.2015  mohou naši klienti platit QR kódem.